Вашата колича до момента :
Крайна цена :
0 . 00 лв.

Запитването ви беше изпратено успешно!

Tiger 2000 | Общи условия на NEO TIGER ЕООД

Общи условия

1. Общи условия на електронният магазин

Ползването на електронният магазин на "NEO TIGER" ЕООД с адрес www.tiger2000.net, наричан по-долу за краткост Електронен магазин и на стоките и услугите предлагани в него от "NEO TIGER" ЕООД,представлява признаване, приемане и съгласие, че Клиентът/ползвателят, наричан за краткост Потребител ще бъде обвързан от настоящите условия, независимо от това дали ползването се извършва от свое име или от името на друго физическо или юридическо лице.

Потребителя е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този Електронен магазин незабавно.

При ползването на този Електронен магазин, Потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия постановени от законодателството на РБ и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия.

"NEO TIGER" ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел и запознал с настоящите общи условия.

"NEO TIGER" ЕООД си запазва правото да променя, изтрива и редактира Общите условия по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на адреса на Електронният магазин: www.tiger2000.net.

Електронният магазин неговото съдържание, включително, побликувани на електронен адрес www.tiger2000.net както и други обекти на интелектуална собственост съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и Разпоредбите на ЕС, и се намират под закрилата на законите на Република България, Европейския Съюз и други международни нормативни актове.

Електронният магазин съдържа материали, названия или търговски марки, които могат да бъдат собственост на други фирми, организации и сдружения, и които също са защитени от законите за авторските права и за търговските марки.

Съдържанието на Сайта неможе да се използва, копира и разпространява без изричното съгласие на "NEO TIGER" ЕООД.

Всяка неоторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторски права или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на съдържанието, е изрично забранено.

Вашият достъп до този Сайт както и някоя част от съдържанието му не може да бъде тълкувано като придобиване на лицензи или други права за ползване на интелектуалната собственост, търговските марки или фирмени знаци, описани по-горе или намиращи се в Сайта без предварителното писмено разрешение на техния собственик.

2. Конфиденциалност на данните

"NEO TIGER" ЕООД гарантира пълна конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, които са както следва:

  • установяване на контакт с Потребителя при уточняване подробности около поръчката и/или начините за нейната доставка и заплащане;
  • попълване на предоставените от Потребителя данни при издаване на информационна бланка за клиента относно поръчката;
  • попълване на предоставените от Потребителя данни във фактура и/или проформа фактура;
  • ползване на Предоставените от Потребителя данни за регистрирането му като потребител в базата данни на NEO TIGER ЕООД;
  • попълване на предоставените от Потребителя данни в гаранционна карта, съпътстваща закупеният продукт.

3. Съгласие за покупка

Началото на търговските взаимоотношения между потребителя и NEO TIGER ЕООД започват при изпращането на поръчката от потребителя, а именно: след попълването на изискваните лични или фирмени данни, съгласяване с общите условия за покупко-продажба на стоки и/или услуги от NEO TIGER ЕООД през електронният магазин на адрес www.tiger2000.net и натискане на бутона "изпрати".

4. Начало на изпълнение на поръчката

Изпълнението на поръчката започва от момента на запознаване с поръчката от страна на служител на фирмата. Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението й ще започне в началото на следващата работна седмица или на следващия работен ден. При евентуална промяна на стойността на поръчаните стоки в периода между изпращането на поръчката и стартирането й, Потребителят заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.

5. Промяна или отказ от поръчка

Потребителят има правото да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на един час в работен ден, считано от момента на изпращането й до служител на NEO TIGER ЕООД. При промяна на поръчката Потребителят не се задължава със закупуването на стока на същата стойност, както и стока от същата марка. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. Приемо-предавателния протокол се унищожава. Платената сума се възстановява на Потребителят.

6. Доставка

Потребителят получава заявените стоки на посочения адрес за доставка, или от най-близкия офис на куриерската фирма. В момента на доставката потребителя получава стоките с прикрепена фактура, гаранционна карта.

Срока за доставка на поръчаните стоки/услуги е 5 работни дни от датата на плащане, в случай, че стоката/услугата не е изчерпана от наличност и/или е със други, изрично упоменати срокове за доставка.

7. Отказ от получаване на пратка

Потребителят има право да се откаже от договора и върне стоката в рамките на 14 работни дни считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания, с която работи NEO TIGER ЕООД. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, документация, трайни носители, да не бъде инсталирана операционна система, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензационните стикери, както и компоненти от стоката.

NEO TIGER ЕООД се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 30 дни считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП Чл. 55. ал.6.

8. Рекламация

Рекламации относно закупени от NEO TIGER ЕООД стоки се приемат ако те са направени своевременно, като фирмата се ангажира със записването им във съответния регистър според член 127 ал.2 от ЗЗП.

9. Инструкции за безопасност

Преди употребата на всеки един артикул, моля, запознайте се с приложените към продукта специфични условия за безопасност. При неспазването има NEO TIGER ЕООД не поема отговорност за причинени щети и нарушена гаранция поради неправилна експлоатация на закупен от електронният магазин продукт.

10. Гаранция

Гаранцията е валидна при спазването на условията за експлоатация на съответната стока и не включва проблеми, предизвикани умишлено и/или по вина на Потребителя на съответния продукт.

Гаранцията за продуктите е в съотвествие с гаранционните срокове, предоставяни от производителя.